پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از ...

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 00:54
عنوان :  میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم  در استان چهارمحال و بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد   در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا […]

 
ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه ارشد درباره:امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران ...

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 00:54
عنوان : امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی   عنوان: امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق […]

 
ادامه مطلب ...

پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 00:53
عنوان : بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق مصر و لبنان)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق مصر و لبنان)   استاد راهنما: جناب […]

 
ادامه مطلب ...

پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه ...

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 00:53
عنوان : بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی جرم شناختی ضرب […]

 
ادامه مطلب ...

پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان ...

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 00:53
عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی […]

 
ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 20 )
   1       2       3       4    >>