دانلود تحقیق:ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی و گسترش آسیب ها و جرایم

شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 13:48

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی  و گسترش آسیب ها و جرایم

 

چکیده:

توضیح نظری گسترش و رشد خزنده آسیب های اجتماعی در ایران و تبیین آن نیازمند پرداختن به پارادایم های غالب در علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسی است تا بتوان براساس اصول پارادایمی حاکم بر نظریه های علمی به راهبردهای نظری در خصوص تبیین آسیب های اجتماعی رسید. و از آنجایی که پارادایم های موجود از زیربنای فلسفی متفاوت و‏‏‏‏‏گاها متعارض برخوردارند، گزینش عناصر از آنها در برنامه های توسعه می تواند به ابهام پارادایمی در جامعه منجر شود.این نوشتار در تلاش است تا ضمن تعریف مفهومی از سیاست اجتماعی و پارادایم ،به بررسی پارادایم های موجود در جامعه شناسی و پیش فرض های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناسی هر کدام از آنها پرداخته و‏‏‏‏ در نهایت به این سوال می پردازیم که طراحی و تدوین سیاست های اجتماعی و برنامه ها در خصوص آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در کشور، براساس کدام پارادیم و پیش فرض فلسفی جامعه شناسی نهاده شده است؟ چرا که ضعف و یا ابهام پارادایمی در جامعه به نابسامانی نظری و نهایتا بی سازمانی در عرصه های مختلف منجر می شود.ضمن اینکه در پایان مدلی نظری جهت تبیین آسیب های اجتماعی در ایران ارائه شده است.

 

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی، روش اثباتی، روش تفسیری،روش انتقادی، پارادایم یا انگاره،سیاست های اجتماعی

 

1- عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

2- عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

3- کارشناس ارشد مشاوره

 

مقدمه  و طرح مسأله:

مشکلاتی که در بیشتر کشورها ازجمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن- اعم از خواص و عوام – می باشد عبارت از افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی در بعد کمی و کیفی و تأثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است و این در شرایطی است که ما در کشور شاهد سختگیری و کنترل های قانونی، شرعی و اخلاقی زیادی هستیم.حال سوال اینجاست که چرا علی رغم اقدامات انجام شده،شاهد افزایش آسیب ها و جرایم و انحرافات اجتماعی در سطح کشور هستیم؟پاسخ با این سوال نیازمند تعمق ،تأمل و تفکر زیادی است و بیان یکسری متغیرهای سطحی در این باب بعنوان علل آن، گمراه کننده و بعضا دور از اصول علمی است.لذا شایسته و بایسته است که به بستر اصلی پدیدآیی آسیب ها و ازهم گسیختگی های فرهنگی و ریشه و علل اصلی آن توجه داشت.

مسأله بررسی علمی انحرافات یا آسیب های اجتماعی در کشور سالهاست که مورد توجه دانشمندان مختلف قرار گرفته است متخصصان رشته های مختلف، بویژه جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی، روان شناسان، کارشناسان تعلیم و تربیت، جرم شناسان و… هر یک سعی نموده اند از دریچه خاصی به این مسأله بنگرند. بدین معنی که برخی  آسیب های اجتماعی را جزو پیامدهای مدرنیته یا شرایط توسعه زای کشور ، عده‌ای دیگر آن را ناشی از شرایط نامناسب اجتماعی و ناکارآمدی حوزه‌های فرهنگی،‌ آموزشی، تربیتی و اجتماعی در سه بخش خانواده، فرد و حاکمیت و کژکارکردی نهادهایی که عهده‌دار نیازهای مادی و معنوی جامعه هستند، می دانندو معتقدند که این نهادها، شرایطی را فراهم می‌کنند که راههای قانونی و مشروع برآورده شدن نیازها، توان و ظرفیت انتظارات جامعه را نداشته باشند و راههای غیرمشروع  و غیرقانونی جایگزین شوند، لذا این فضا، فضایی است که فرصت مساعد برای جرائم و انحرافات بوجود می‌آورد.

با این پیش زمینه در این مقاله بعد از بررسی اجمالی تعاریف و مفاهیم ، به چالش ها و مشکلات سیاست های اجتماعی ایران می پردازد و در این راستا سعی می شود به سئوالات اساسی ذیل پاسخ داده شود:

1- سیاست های اجتماعی در ایران براساس کدام یک از پارادایم های غالب در حوزه جامعه شناسی است؟

2- با توجه به وضعیت موجود و در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب چه راهکارهای کاربردی و عملی می توان برای آینده ایران تعریف نمود؟

 

 

 

اهدف تحقیق:

هدف این تحقیق طرح نظری گسترش آسیب های اجتماعی و تبیین آن براساس پارادایم های غالب در علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسی است. ضمن اینکه ارائه راهکارهای کارآمد و اجرایی از دیگر اهداف این پژوهش است.

روش تحقیق:

داشتن روش برای رسیدن به هدف تحقیق یکی از ضروریات هر تحقیق علمی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تاریخی به بررسی موضوع آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته است.

 

*مباحث نظری تحقیق

توضیح و تشریح برخی ازمفاهیم نظری:

*پارادیم یا انگاره

پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می‌کند. در این تبیین، نوع نگرش به دنیا، چگونگی فائق آمدن بر پیچیدگی‌ها و راهنمایی محققان و دانشمندان علوم اجتماعی در اینکه چه چیزی مهم است، و مشروعیت دارد و چه چیزی منطقی و عقلانی است ارائه می‌شود بعبارت دیگر پارادایم به تمامی یک نظام فکری شامل فرض های اساسی، سوالات مهم و تکنیک های خاص تحقیق اطلاق می شود. محققان اجتماعی از میان پارادایم های متعدد برای علم انتخاب به عمل می آورند. هر پارادایم برای خود مجموعه ای از اصول و فرضیات فلسفی داشته، و همچنین روشی برای چگونگی انجام تحقیق بر می گزیند. در واقع هر پارادایم دربرگیرندۀ مجموعه ای از بینش ها، نظریه ها، روش های تحقیق و تکنیک هاست. هر پارادایم می تواند در برگیرنده نظریه ها و مکاتب متعددی باشد. (ایمان،86).

*سیاست های اجتماعی(social policy)

سیاست اجتماعی، بررسی و مطالعه خدمات اجتماعی و رفاه دولتی است. امنیت و عدالت اجتماعی، مسکن، بهداشت، اشتغال و آموزش و اموری که در خدمات اجتماعی جای می‌گیرند، شامل استخدام، امور کیفری، خدمات قانونی و رویدادهای انهدامی و تخریب‌کننده یا بحرانهای اجتماعی است. سیاست اجتماعی اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینه زندگی انسانها و همینطور توجه به مطالعات آکادمیک در مورد این اقدامات کمک می‌کند و بعنوان یک مورد مطالعاتی رابطه نزدیکی با اقدامات رفاهی دولت دارد. همچنین بخشی از سیاستهای حکومتی و خدمت اجتماعی که برای بهزیستی شهروندان در داخل یک کشور عرضه می شود را دربر می‌گیرد. (جغتایی، 1380 : 3).

به طور کلی سیاست اجتماعی ابزاری است در اختیار مدیریت کلان کشورها برای تحقق هدفهای برنامه توسعه و رفاه اجتماعی که از طریق روشهای زیر انجام می‌گیرد :

الف) اعمال سیاست‌ اجتماعی از راه تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات در محدوده امور اجتماعی و اقتصادی مانند قوانین حداقل دستمزد، کمک‌های اجتماعی به افراد محروم، حفاظت در محیط کار، مالیات بردرآمد، ثروت و دارایی و …)

ب) اعمال سیاست اجتماعی از طریق سیاست‌ مالی و بودجه‌ای مانند سیستم انتقالات به منظور توزیع مجدد درآمدها و منابع و یا تأمین منابع مالی برای کمک‌های بلاعوض اجتماعی.

ج) اعمال سیاست‌ اجتماعی از طریق گسترش خدمات رفاه اجتماعی رایگان آموزش، بهداشت، درمان و بیمه‌های اجتماعی (حاج یوسفی، 1376 : 28).

در مجموع سیاست اجتماعی به بررسی توصیف و کنکاش در زمینه خدمات اجتماعی می‌پردازد و در عین حال مسائلی از قبیل جریانات تاریخی، مطالعات آماری و عملکرد این خدمات را نیز موردمطالعه قرار می‌دهد (جغتایی، 1378 : 134).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی و گسترش آسیب ها و جرایم

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.